Suppekjøkken på Kola

Ved Vårsoljentenes innsats er ein med på å støtte eit suppekjøkken på Kola, Russland.Gjennom basar, sal og ulike aktiviteter samlar dei inn økonomiske midlar som støtter opp om Samemisjonens arbeid i Russland.

www.samemisjonen.no