G11 gudstenestefellesskap

Søndag 17. mars kl 11
Tale ved Lars Kjetil Emblem
Leikekrok for dei minste.
Enkel servering etter møtet.
Velkomen!