G11 familiesamling
Søndag 31. mars kl 11 på Skodje bedehus.
Andakt: Randi Lauvås
Enkel servering etter møtet.
Små og store er velkomne!