G11 gudstenestefellesskap

Søndag 17. mars kl 11
Tale ved Lars Kjetil Emblem
Leikekrok for dei minste.
Enkel servering etter møtet.
Velkomen!

G11
Skodje bedehus, søndag 3. mars kl 11.
Tale: Irene Alnes
Leikekrok.
Enkel servering etter møtet.
Velkomen!