G11 familiesamling
Søndag 31. mars kl 11 på Skodje bedehus.
Andakt: Randi Lauvås
Enkel servering etter møtet.
Små og store er velkomne!

G11 gudstenestefellesskap

Søndag 17. mars kl 11
Tale ved Lars Kjetil Emblem
Leikekrok for dei minste.
Enkel servering etter møtet.
Velkomen!

G11
Skodje bedehus, søndag 3. mars kl 11.
Tale: Irene Alnes
Leikekrok.
Enkel servering etter møtet.
Velkomen!