Søndagsskulen

Søndagsskulen samlast på Skodje bedehus klokka 11.00 annankvar søndag.
Vi har mykje song, bibelforteljing, litt leikar, og oftast enkel mat og drikke for alle til slutt.

VELKOMEN TIL EIN SPRELL LEVANDE SØNDAGSSKULE!

Legg inn en kommentar